De Zonnebloem HB-Onderwijs

Al ruime tijd heb ik ervaring met hb-ers (hoogbegaafden) van verschillende leeftijden. In de hulpverlening heb ik gewerkt met hb-studenten en -volwassenen, in het basisonderwijs plusklassen opgezet en daarbij ben ik ook ervaringsdeskundige als moeder van drie 145 plussers. Ik geef seminars over hoogbegaafdheid, denk mee met scholen in leerlingbegeleiding van hb-ers en doe ouderbegeleiding van drop-outs.

Als talent begeleider kan ik met jou en jouw organisatie meedenken hoe de zorg en het onderwijs voor kinderen, jongeren en studenten met hoogbegaafdheid vorm te geven. Hierbij kijken we naar wat jij al in huis hebt aan kennis, vaardigheden en materialen en waar jij vlot en praktisch mee vooruit kunt.

Lijn In Je Leven hbonderwijs HB-onderwijs

Tevens kan ik trainingen en kenniscolleges verzorgen als het gaat om thema’s als:

  • Dubbeldiagnose

  • Prikkels en emoties

  • Top down leren , 145 plus

  • Zorg en onderwijs combineren

  • Eigenwijsheid, autonomie, anders zijn

  • Existentiële vraagstukken

Download Onderwijs-tool ‘Fouten maken’

Voor het onderwijs heb ik een hulpmiddel ontwikkeld om fouten te analyseren. Een streep door een fout antwoord brengt een leerling over het algemeen weinig verder. Wanneer men inzicht verkrijgt in het hoe en waarom, kunnen leerling en leerkracht samen bouwen aan een nieuwe succeservaring.

Neem vandaag nog contact op