De Zonnebloem HB-Onderwijs

Al ruime tijd heb ik ervaring met hb-ers (hoogbegaafden) van verschillende leeftijden. In de hulpverlening heb ik gewerkt met hb-studenten en -volwassenen, in het basisonderwijs plusklassen opgezet en daarbij ben ik ook ervaringsdeskundige als moeder van drie 145 plussers. Ik geef seminars over hoogbegaafdheid, denk mee met scholen in leerlingbegeleiding van hb-ers en doe ouderbegeleiding van drop-outs.

Als talent begeleider kan ik met jou en jouw organisatie meedenken hoe de zorg en het onderwijs voor kinderen, jongeren en studenten met hoogbegaafdheid vorm te geven. Hierbij kijken we naar wat jij al in huis hebt aan kennis, vaardigheden en materialen en waar jij vlot en praktisch mee vooruit kunt.

Lijn In Je Leven hbonderwijs HB-onderwijs

Tevens kan ik trainingen en kenniscolleges verzorgen als het gaat om thema’s als:

  • Dubbeldiagnose

  • Prikkels en emoties

  • Top down leren , 145 plus

  • Zorg en onderwijs combineren

  • Eigenwijsheid, autonomie, anders zijn

  • Existentiële vraagstukken

Neem vandaag nog contact op